علی شبان
یادمـــ ـ ـ ــان باشـ ـد اگـ ـر خاطــرمــان تنها شد طلب عـ ـ ـشــق زِ هـــر بی سروپـــــایی نـــکنیـــم.


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار