سارا 。
با توام کهنه رفیق ! یاد ایام قشنگی که گذشت کنج قلبم گرم است ... آرزویم همه سرسبزی توست . افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار