مهدی گراف کورد
لعنتــــــــــــــــــ به عاشقی لعنتـــــــــــــــــــــ به جدایی لعنتـــــــــــــــــــ به تنهایی..که آخرش خودکشیه افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های مهدی گراف کورد
هدیه های مهدی گراف کورد

فضول به تو چه!!!ها ها ها؟

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
لیدی کورد لیدی کورد
در عجبم از پاییز

وصال در پاییز

وداع هم در پاییز.....

لیدی این شورنس چی

من دل شکاوم
تؤیش مه ستو شادی
مالی ویرانم
کؤشکی ئه بادی
چاوم له دوریت
هه وری بارانه
لای تو به هارو
لای من خه زانه
من له خه می تؤ, تؤیش له خه می ئه و, که ی ویژدانه
سوتام له دوریت, بی ئاگای له من, چؤن بو ت ئاسانه
ئه ی یاره که ی من ئه ی ها وده می من
له کوئ بو نایی
ئاخه چیم کردوه بو لیم تؤراوی
ئیستا له گه ل کئ
هه مو جیهانم بؤ تؤ فیدا کرد زؤر به که ساسی
پیر بوم له ره ی تؤ عومرم به سه ر چو حه قته نه م ناسی
من له خه می تؤ ...

زهرا اا زهرا اا نبینم غمتو دادا

مهدی گراف کورد مهدی گراف کورد ممنون ابجی زهرا

دیزاینر کورد دیزاینر کورد ورررررررررررری نایس

لیدی کورد لیدی کورد دس خوووووووووووووووووووش براگم

زهرا اا زهرا اا
آخرین وضعیت حدیث؟؟؟؟؟؟
سلام داداشی چطوری؟

مهدی گراف کورد مهدی گراف کورد سلام امم ...... ممنون تو چطوری ابجی؟؟

زهرا اا زهرا اا آها سوال اولمم ک خوردی دیگه ج نیمدی ها

مهدی گراف کورد مهدی گراف کورد یکی از دخترای سایته که یه سالیه باهاش بودم عاشقش بودم ......یکی از دخترای سایت از روی حسودی نمیدونم چی بهش گفته اونم دلش شکست

زهرا اا زهرا اا نمیذارم ایطور بمونه

مهدی گراف کورد مهدی گراف کورد نه بیخیال ابجی

لیدی کورد لیدی کورد
هیمان شه وار ها شین تو
سه خته دواره دین تو
تا کو دریژه چین تو
ئه مشو دی بایه بایدنو
کی کو چه می له ژیر بر
ئه را لید نیتید خه ور
هه ی تال به رز نیشکر
ئه مشو دی بایه بایدنو

مهدی گراف کورد مهدی گراف کورد سپاس

مهدی گراف کورد مهدی گراف کورد
هـر دخـتـری کـه بـاهات مـیـخـنـده
هـــــــــرزه نـیـسـت ...
هـر پـسـری کـه بـاهـات گـرم مـیـگـیـره
تـو کـفـت نـیـسـت ...

مهدی گراف کورد مهدی گراف کورد چیز...

عاطفه کیا عاطفه کیا وات؟؟؟ دختر؟؟؟پسر؟؟؟

مهدی گراف کورد مهدی گراف کورد چی کی؟؟؟

وقتی باهاش قهری فقط یک کلمه دلتو میلرزونه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
online

ماریااا متین ماریااا متین دقیقا...

آر گراف آر گراف
وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید

در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت :

” شخصی برای زندگی “ یا ” درسی برای زندگی “

مهدی گراف کورد مهدی گراف کورد ممنون واقعا زیباست

آر گراف آر گراف خواهش میکنم دوست عزیز...