هولدن کالفید
کی گفته دنیا بر پایه عدالته ؟؟؟ کی گفته همه چیز عادلانه س ؟؟؟ زندگی دروغیه که اندازه ی کل آدماش بزرگه ...


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های هولدن کالفید
نماد های هولدن کالفید
هدیه های هولدن کالفید

و دیگر هیچ مطلبی نیست ...

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار