محمد رضا قاسمپور
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست .... خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد افرادی که پسند کرده اند ( 4 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های محمد رضا قاسمپور
نماد های محمد رضا قاسمپور
هدیه های محمد رضا قاسمپور

محمد قاسمپور
مدیریت البرز دانلود سابق
یکی از بازماندگان انجمن وطن دانلود
حالا هم که اینجام!!!!
علایق:
گرافیک،کامپیوتر،مشاورسخت افزار
الکترونیک و زمین شناسی

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار