غلامرضا صبا
گاهی باید با سرعت از کنار غصه ها رد شد و گفت میگ میگ


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار