فرزاد فرهود
آنقدر باورش داشتم که وقتی میگفت باران خیس میشدم.... ولی افسوس... افسوس که مرا با تن پوش خیس در این هوای سرد تنها رها کرد و رفت...


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار