امیر مبصری
برادری به تعدادنیست ! برادری به وفاداریست .یوسف(ع) یازده برادرداشت وحسین (ع) تنهاعباس(ع) را افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های امیر مبصری
نماد های امیر مبصری
هدیه های امیر مبصری

ساده وصمیمی 99 درصد عالی .ولی وای به حال اون یه درصد

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
محسن محسن محسن محسن
سلام رفیق تولدت مبارک