میترا کامرانی
خدایا مرا ببخش... بخاطر تمام درهایی که کوبیدم! و هیچکدام خانه تو نبود... افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار