شازده کوچولو


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های شازده کوچولو
هدیه های شازده کوچولو

یک شب مهتابی از این تنگنای بر فراز کوهها پر میزنم
میگذارم , میروم ...
ناله ی خود میبرم ...
دردسر کم میکنم ...

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار