آرش ماندگار
هر کودکی هنرمند است . مساله این است که چگونه پس از این که بزرگ شد ، هنرمند باقی بماند .


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار