Mostafa ghafari
من غم را در شب ، شب را در سکوت ، سکوت را در تنهایی و تنهایی را بخاطر فکر کردن به تو دوست دارم.


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار