مهسا طاهری
سکوت دسته گلی بود میان حنجره من .


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های مهسا طاهری


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار