محسن داراخانی
خدایا دخـلـَم با خرجم نمیخواند کم آورده ام صبری که داده بودی تمام شد دردم همچنان باقیست بدهکار قلبم شده ام میدانم شرمنده ام نمیکنی باز هم صبر میخواهم افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های محسن داراخانی

ما از همان بچگي بازيچه ي دست نويسندگان دروغين شديم وگرنه کدام روباه احمقي پنير ميخورَد..

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار