رضا دانته
به بعضيا باس گفت تو ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺑﺎﺭﺗﻪ، ﺩﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﻧﮕﯿﺮی ﯾﻬﻮ


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار