علیرضا ...
بیچاره قلوه سنگی که از دست کودکی به سوی پرنده ای پرتاب می شود! مانده بر سر دو راهی، دل کودک را بشکند یا بال پرنده را... افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار