√☆☾ســیــروس ☆☾√
تنگی نفست رو ننداز گردن آلودگی هوا....دلت رو ببین ، کجا گیر کرده!!؟ افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های √☆☾ســیــروس ☆☾√
هدیه های √☆☾ســیــروس ☆☾√


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
ارزو نوروزی ارزو نوروزی
ye shab bod dashtim mihrfidim mno to o naznin bad off shodi o dg bade on shab nayomdi ....

تمنا اااااااااا تمنا اااااااااا
یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااادددددددددددددد

تمنا اااااااااا تمنا اااااااااا
کاش منم بودم .. حیف شد اومدی و من نبودم.......... دلتنگ دوستای قدیمی

√☆☾ســیــروس ☆☾√ √☆☾ســیــروس ☆☾√ ارادتمندیممم .. کم سعادتی از ما بوود

تمنا اااااااااا تمنا اااااااااا ن بابا این چ حرفیه............ حالا خوبی خوشی؟ نبودی چکارا کردی؟