*سمانه *
میــــ ـخام مثـ ــل هیچکی نباشم همـ ـــون کـــ ــ دلت میگه باشم هر کســـ ـــی جوریـ ـ ــ ـه اما ... میخام یجوره دیــ ـ ــــگه باشم افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
محسن محسن محسن محسن
سلام رفیق تولدت مبارک