مر یم
اشــــــتباه اصلـــــــی ما در زندگـــــــی کارهای غلطی نیست که انجام میدهیم،بلکه کارهای درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم افرادی که پسند کرده اند ( 5 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های مر یم
هدیه های مر یم

بنده 16 سال در عرصه تبلیغات فعالیت دارم

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار