م تنها
در این دنیا که مردانش عصا از کور میدزدند ؟! به دنبال محبت میگردم!!!!!!


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار