سارا اصلانی
انتقاد هم مانند باران، باید آنقدر نرم باشد، تا بدون خراب کردن ریشه های آن فرد موجب رشد او شود.... افرادی که پسند کرده اند ( 7 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های سارا اصلانی
نماد های سارا اصلانی
هدیه های سارا اصلانی

گرافیست،عکاس

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار