مجتبی محمدی
یک چند به کودکی به استاد شدیم.یک چند به کودکی به استاد شدیم.پایان سخن شنو که ما را چه رسید.از خاک در آمدیم و بر باد شدیم.


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار