ستاره ...................
صدای پای تنهایی... آسمان خالی از ستاره... عقربه های زهر آگین ساعت... فکر تو... و آغاز فروپاشی من!! افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار