سرگردان .تنها
باغصه نشو همدم ، سنت شکن خود باش، آزادترین فردی ، وقتی که نگی ای کـــــــــــــــــــاش ...


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار