عاطفه گ.
.خدایا بی تو من یه بــــــــــــی پناهم ،تو قشنگ تریــــــــــن پناهم ،مددی کن که نمانم در حصار این خرابات...


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار