بهرام قادرپناه جزی
نعره هیچ شیری خـانه چوبی را خراب نمی کند ، من از سکـوت مـوریانه می ترسم . افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های بهرام قادرپناه جزی
هدیه های بهرام قادرپناه جزی


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار