شاهـــــــــرخ ....
اینجا اصفهان است ساعت ب وقت اتسانیت خواب است:و من با تمام فریاد هایم خواهم خفت:خفتنی بی صدا: اما یقین خواهم داشت ک بی صدا بودنم دنیا را کر خواهد کرد:( افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
ارزو نوروزی ارزو نوروزی
shahrokh ...