محمد نیک پندار
گفتگو آیین درویشی نبود..................و گر نه با تو ماجراها داشتیم


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های محمد نیک پندار
هدیه های محمد نیک پندار

دوست دارم دوست دارم دوست دارم جو نگيرتت نوشتم خطم خوب شه

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
محمد نیک پندار محمد نیک پندار
سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت
به رقص درآیی
قصه عشق ، انسان بودن ماست
اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست
سرت را بالا بگیر ولبخند بزن
فهمیدن احســاس
کار هر آدمی نیست!