این سنگر به سایت افسران جنگ نرم منتقل شده است...
رفقا شهید اوینی یه جمله قشنگ گفته که :شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت... همسنگرا ایا واقعا مبارزه را ادامه داده ایم یا.... افرادی که پسند کرده اند ( 3 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های این سنگر به سایت افسران جنگ نرم منتقل شده است...


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار