ابوذر اسماعيلي
آنقدر خسته ام که حال مردن هم ندارم افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های ابوذر اسماعيلي
هدیه های ابوذر اسماعيلي

بيكار علاف

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
محسن محسن محسن محسن
سلام رفیق تولدت مبارک

حدیث ام حدیث ام
یه روز عدد 10 مهمونی میگیره همه عددا رو دعوت میکنه 0,1,2,3,4,5,6,7,9 به جز عدد 8 چون از عدد 8 اصلا خوشش نمی یومد. خلاصه شب مهمونی میرسه و عدد 10 میاد ببینه مهمونا چیزی کم ندارن که یهو چشمش میوفته میبینه عدد 8 داره وسط مهمونا میرقصه. میاد وسط و یکی میخوابونه زیر گوش 8 میگه کی تو رو دعوت کرده؟ مگه من نگفتم تو حق نداری بیای؟ عدد 8 همینطوری که اشک تو چشماش جمع شده بود با بغض عدد 10 رو بغل کرد و گفت: من صفرم دستمال بستم دوره کمرم واستون عربی برقصم...... بیایید زود قضاوت نکنیم . . .

رباب عبدالهی رباب عبدالهی خداوند موجودی قوی خلق کرد و نام او را مرد گذاشت ....... او پرسید آیا راضی هستی ؟؟؟!! مرد گفت : نه ........ خداوندپرسید چه میخواهی ؟ مرد گفت : آینه ای میخواهم که بزرگی خود را در آن ببینم . . . و اینجا بود که خداوند گفت این خیلی پررو شده یه موجودی بسازم دهنشو سرویس کنه

رباب عبدالهی رباب عبدالهی و اینگونه شد که خداوند زن را آفرید

حدیث ام حدیث ام رباب جووونم روزت مبارک

رباب عبدالهی رباب عبدالهی روز تو هم مبارک آبجی گلم

حدیث ام حدیث ام قربونت

مهسا بانو مهسا بانو
تولدت مبارک

ابوذر اسماعيلي ابوذر اسماعيلي مرسی

مهسا بانو مهسا بانو خواهش

مهسا بانو مهسا بانو وات؟

پیام نو پیام نو
تولدت مبارک

ابوذر اسماعيلي ابوذر اسماعيلي مرسی