کوروش ؟؟؟؟
دوست خوب آئینه دوست خود میباشد وعیب و خوبیهای یکدیگر را به هم میگنه برای اصلاح


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار