معین پاکزاد
اگردرکهکشانی دور دلی یک لحظه درصدسال یادماکند...بی شک!دل مادرتمام لحظه های عمربیادش می تپد پرشور! افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار