محبت درآمده
....بخند


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های محبت درآمده
نماد های محبت درآمده
هدیه های محبت درآمده


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
محبت درآمده محبت درآمده
تو رفتیو مه تو گذشتم هنوز
خراب هم نشین غموم شو و روز
ادونوم که دستوم به هیچ بندن
ولی باز دل از هیچ نم کندن
چقد وا خومو دل که از جا بره
تو مستی وا سر تویه دیوار بره
مه خستم از ای حس حال بدوم
از ای گیجی تلخ ناراحتوم
کجای که دل تتنگ توم بی وفا
صدای دلوم حق حقن تو خفا
اگه جرمی ام هه قصاصوم بکون
یا از نا امیدی خلاصوم بکون خلاصوم بکون

محبت درآمده محبت درآمده
تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی
اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی

آه از نفس پاک تو و صبح نشابور
از چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی

پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار
فیروزه و الماس به آفاق بپاشی

ای باد سبک سار مرا بگذر و بگذار
هشدار که آرامش ما را نخراشی

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم
اندوه بزرگی ست چه باشی، چه نباشی...

محبت درآمده محبت درآمده هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم....اندوه بزرگی ست چه باشی، چه نباشی...

محبت درآمده محبت درآمده
وقتی که تومدی ، نگاهت اومکه ، عاشقت بودوم
تیرنگاهت ، ایخا تو قلبوم ، لرزی وجودوم
ناریت ز یادوم ، او لحظوونی ، که با تو بودوم
آتش عشق تو دامن ایزه ، به تار و پودوم.......