حیدر محمدی
مگر از زندگی چه میخواهیم که در خدایی خدا یافت نمیشود؟ که به شیطان پناه میبریم؟ که در عشق یافت نمیشود،که به نفرت پناه میبریم؟


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های حیدر محمدی


لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار