، ،
نمیدانمـــــ نداشتنتـــــ سختـــــ تر استــــــ یا تحملـــــ اینـ کهـ دیگریــــــ تو را داشتهــــ باشد؟


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار