فا تمه
من خیلی وقتا ســاکتم، سردم ...وقتــی که میــرم تو خودم شــاید پاییز سال بعد برگردم افرادی که پسند کرده اند ( 3 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های فا تمه
نماد های فا تمه
هدیه های فا تمه

پیلیز ویـت ....

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
ارزو نوروزی ارزو نوروزی
فاتمه

من منه نیما من منه نیما
تولدت