گندم شایان
ذات خویش را می جویم و نمی یابم، من سایه ی اویم، او كجاست؟ افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام هدیه های گندم شایان


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار