شیما شکیبا
follow in instagram: _shamim.shs74_ افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های شیما شکیبا
نماد های شیما شکیبا
هدیه های شیما شکیبا

... لطفا موقع ورود نقاب خود را بردارید..

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
فر بد دانش فر بد دانش
2.سال.به.عمرمون.اضافه.شد.تولدت.مبارک..
و.دو.سال.از.زندگیمون.کم.شد.تولدت.مبارک..باب.

فر بد دانش فر بد دانش
تولدت مبارک ....................باب...........