زهرا هاشمی
در میان هر سیب، دانه محدودیست... در دل هر دانه، سیب ها نامحدود... چیستانی ست عجیب... دانه باشیم نه سیب...! افرادی که پسند کرده اند ( 3 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام هدیه های زهرا هاشمی


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
ارزو نوروزی ارزو نوروزی
zahraaa

حدیث ام حدیث ام
تفلودت مبارک

پویا حیاتی پویا حیاتی
فوووووووت .....

فووووووووت ....
فوووووووت .....
فووووووووت ...
فوووووووت ....
بیا شمعا رو فوت کن !!!
تولدت مبارک !!!