مصطفی علیزاده
یک قلــب پـــاک؛ از تمــــام مــعـــــابـــد و مســـاجــــد و کلیـــســـا هــــای دنیـــــا مــقـــدس تـــر است ... افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های مصطفی علیزاده

علاقمند به:عکاسی ، گرافیک ، سنگ نوردی ، کوهنوردی ، کویر و ...

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار