تینا :)
چراسکته های قلبی ومغزی زیاد است چه کار کنیم که بیمار نشویم پیشگیری بهتر از درمان دکتر سلام ... افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار