مهدی غفاری
Don’t go for looks; they can deceive Don’t go for wealth; even that fades away Go for someone who makes you smile Because it take


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار