نیماا شمس
باید کمی گناه کرد..ممکن است بیگناه محاکمه ات کنند !! افرادی که پسند کرده اند ( 9 )


Download.ir
کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام نماد های نیماا شمس
هدیه های نیماا شمس

چیزی براای گفتن نیست

لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار
ترنم امینی ترنم امینی
Nimaaaaa

نیماا شمس نیماا شمس الاخ کور ؟؟؟

ترنم امینی ترنم امینی Khodamm

نیماا شمس نیماا شمس تلگرام پیام بده

ترنم امینی ترنم امینی Idito bede

زهرا ااا زهرا ااا
سلام نیما چطوری دلم برات تنگ شده بود پسر

نیماا شمس نیماا شمس اوکی

تمنا اااااااااا تمنا اااااااااا اوکی 0_0 خخخخخخخخخخخخخخخ

هر روز چیزی رو بخون که هیش کس دیگه نمی خونه...
به چیزی فک کن که کس دیگه اایی بهش فک نمی کنه..
وَ کااری بکن که هیش کس جراات انجاام داادنشو ندااشه بااشه..
خوب نیست که ذهنتون داائما باا آدماا هم عقیده بااشه...