•شَــریفـ ـی فَــــــــــــــــzaneـــــــر
ای تویی که مرا در حال سقوطـ میبینـــــــــی... تا کنون اندیشیده ای کهـ شاید خود وارونهـ ایستاده اـــــــــــی؟ افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار