مسعود شعبان نژاد


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های مسعود شعبان نژاد
هدیه های مسعود شعبان نژاد

گرافیست - تصویرگر کتاب کودک - اهل موسیقی راک

لطفا صبر نمایید ...

...
هدایای تبلیغاتی صدرا
www.bagiran.ir
www.ivisit.ir
www.gifto.ir


آثار ارسالی مسعود شعبان نژاد

لوگوی بستنی آوازه
طراحی و تصویر سازی کتاب کودک
طراحی کتاب کودک 2
طراحی کتاب کودک

مطالب ارسالی مسعود شعبان نژاد

دیوار
مسعود شعبان نژاد مسعود شعبان نژاد
Life is like a roller coaster. It has its ups and downs. But it's your choice to scream or enjoy the ride...
زندگی مانند یک ترن هوایی، بالا و پایین های خودش را دارد. انتخاب با توست که فریاد بزنی یا لذت ببری...

مسعود شعبان نژاد مسعود شعبان نژاد
زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست...
امتحان ریشه هاست.