شهید گمنام
تنها جایی که حجاب داشت ، هنگام نماز خواندن بود ، گویا تنها کسی که به او مَحرم نبود خداوند بود « کنعان ، علمدار عشق » افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های شهید گمنام
هدیه های شهید گمنام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار