رضا فاتح
می دونی بازی روزگار چیه؟؟؟ تو چشم می زاری من قایم می شم ... بعد ... بعد تو می ری و یکی دیگه رو پیدا میکنی ... !!!


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های رضا فاتح
هدیه های رضا فاتح

Noting...

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار