سمیه سه نقطه
دل بسته ام به پاییز. شاید٬ دوباره٬ سر ِ مهر بیایی !!! افرادی که پسند کرده اند ( 16 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های سمیه سه نقطه
نماد های سمیه سه نقطه
هدیه های سمیه سه نقطه

.

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار