علی دلبر
در کشور عشق هیچ کس رهبر نیستــــــــــــــــــــــــ هیچ شاهی به گدا سرور نیستــــــــــــــــــــــــــــــــ


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار