مهشید خانوم
*هر چی در فهم تو آید........آن بود مفهوم تو* افرادی که پسند کرده اند ( 5 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام نماد های مهشید خانوم
هدیه های مهشید خانوم

می رفتیم،درختان چه بلند و تماشا چه سیاه!
راهی بود از ما تا گل هیچ.

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
رضا سعادت نژاد رضا سعادت نژاد
خواب.

فر بد دانش فر بد دانش
برایت.از.طلا.تختی .مسیری.رو.به.خوشبختی. برایت.عمر.نوحی.را.وقار.همچو .کوهی .را .برایت .صبر .ایوبی. حیاتی.مملو.از.خوبی.برایت.شاد.بودن .را.صداقت.را.محبت.را.تمام .عشق.لذت.را.آرزو.میکنم.باب.

مهشید خانوم مهشید خانوم گل در بَر و مِی در کف و معشوق به کام است